"> Додаток

ДОДАТОК

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
розподілу повноважень між палатами Верховної Ради України
згідно з проектом Закону України “Про внесення змін до Конституції України”

 

Повноваження Палати регіонів (верхня палата)

 

1) схвалення законів, прийнятих Державними зборами;

2) схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;

3) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України;

4) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України;

5) контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання, контроль за використанням одержаних Україною позик, не передбачених Державним бюджетом України, контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до цієї Конституції, здійснення іншого парламентського контролю у межах, визначених цією Конституцією;

6) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати;

7) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні;

8) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням Президента України;

9) призначення та звільнення половини складу Ради Національного банку України;

10) призначення половини складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

11) призначення на посаду та припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України;

12) призначення половини складу Конституційного Суду України;

13) обрання суддів строком на десять років;

14) надання згоди на призначення Президентом України на посаду Генерального прокурора України; висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади;
15) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею Конституції України або законів України; призначення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
16) призначення чергових виборів до органів місцевого самоврядування у строки, передбачені цією Конституцією, та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування;
17) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів.

Повноваження Державних зборів (нижня палата)

 

1) прийняття законів, крім законів, що віднесені Конституцією України до повноважень спільних засідань палат Верховної Ради України;

2) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

3) призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра України, призначення за поданням Прем’єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, крім випадків, передбачених Конституцією України, припинення повноважень осіб на цих посадах, прийняття відставки Прем’єр-міністра України;

4) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією.

Спільні повноваження палат

 

1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом ХІІІ цієї Конституції;

2) визначення законом засад внутрішньої і зовнішньої політики;

3) прийняття закону про Державний бюджет України та внесення змін до нього;

4) прийняття закону про регламент Верховної Ради України;

5) прийняття закону про державні символи України та порядок їх використання;

6) затвердження законом переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, визначення законом правових засад вилучення об’єктів права приватної власності;

7) затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, змін до неї, визначення законом правових засад майна, що належить Автономній Республіці Крим;

8) надання законом згоди на обов’язковість для України міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано законом;

9) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України;

10) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 цієї Конституції;

11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

12) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

13) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру;

14) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;

15) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції;

16) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апарату.

 

На спільне засідання палат Верховної Ради України може бути внесено будь-яке питання, що відповідно до Конституції України належить до повноважень Палати регіонів або Державних зборів.

 

 


Оптимізм українців щодо чесності виборів суттєво зріс
----------------
Рейтинг кандидатів у Президенти України
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №46(51)
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №45(50)
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №44(49)
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №43(48)
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №42(47)
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №41(46)
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №40(45)
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №39(44)
----------------
Інші новини
----------------


© Copyright Інститут Політики, 1999-2003.
При повному або частковому використанні материалів посилання на Інститут політики обов'язкове.