ПОСТАНОВА
“Про подання Житомирського міського голови щодо реєстрації
ініціативної групи із всеукраїнського референдуму, утвореної на зборах громадян України
15 травня 2001 року в м.Житомирі”

 

До Центральної виборчої комісії 30 травня 2001 року надійшло подання Житомирського міського голови Фесенка А. І. від 30 травня 2001 року
№25/Г-2472 щодо реєстрації ініціативної групи із всеукраїнського референдуму утвореної на зборах громадян України 15 травня 2001 року в м. Житомирі. Відповідно до поданих документів зазначеними зборами схвалено пропозицію про проведення всеукраїнського референдуму з винесенням на нього таких питань:

 

“Чи Ви згодні з тим, що за те, що сталося з Україною та її народом за всі роки правління Президента Л. Д. Кучми (катастрофічне руйнування економіки, різке погіршення добробуту народу, зростання злочинності і корупції, падіння авторитету України в світі, масові порушення прав громадян та інше), він повинен в знак каяття сам добровільно подати у відставку та проголосити заяву про неї відповідно до статей 108 та 109 Конституції України?”;

“Чи Ви згодні з тим, що в Україні внаслідок правління Л. Д. Кучми утвердився авторитарний, антидемократичний владний режим і тому потрібно після відставки нинішнього Президента встановити європейську модель організації влади, за якої народ через обраних ним своїх представників бере участь у формуванні Кабінету Міністрів України та здійснює контроль за його діяльністю?”.

Перевіркою щодо відповідності поданих до Центральної виборчої комісії документів вимогам Закону України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми” (далі – Закон) встановлено, що документи зборів не відповідають вимогам цього Закону, а збори громадян України, що відбулися 15 травня 2001 року в місті Житомирі в міському будинку культури, проведені з порушенням Закону.

На порушення вимог частини першої статті 7 та частини першої статті 16 Закону учасниками зборів були зареєстровані 13 громадян, які не досягли 18-річного віку: Чернишов Іван Володимирович, 15 червня 1983 року народження (№12); Козератська Світлана Олександрівна 20 травня 1983 року народження (№ 167); Грузько Марина Василівна, 24 квітня 1984 року народження (№198); М’яновський Юрій Віталійович, 5 серпня 1983 року народження ( №236); Шевчук Олег Петрович, 29 травня 1983 року народження (№250); Поліщук Ілона Анатоліївна, 12 листопада 1983 року народження (№253); Поліщук Надія Михайлівна, 1 жовтня 1984 року народження (№256); Боралюк Роман Васильович, 23 жовтня 1983 року народження (№267); Козирадська Ганна Олександрівна,14 червня 1985 року народження (№277); Кучер Людмила Василівна, 16 жовтня 1983 року народження (№281); Ратко Олег Володимирович, 8 червня 1984 року народження (№282); Новіков Костянтин Валентинович, 28 серпня 1983 року народження (№2876).

Учасниками зборів двічі зареєстровані чотири особи, а саме: Куліш Руслан Леонідович (№7 та № 188); Шиш Артем Володимирович (№55 та № 273); Шиш Максим Володимирович (№56 та №274); Полтєва Надія Леонтіївна (№132 та № 214).

Відповідно до частини четвертої статті 16 Закону реєстрація учасників зборів проводиться перед початком зборів шляхом складання їх списку із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, місця проживання. Однак, як свідчать документи, реєстрація учасників зборів громадян України в м. Житомирі продовжувалася після початку зборів, що підтверджується розбіжністю між кількістю учасників зборів, зазначеною у протоколі зборів (260 учасників), та листом реєстрації (325 учасників). Не дотримано також вимоги Закону щодо зазначення місця проживання окремих учасників зборів. Лише стосовно 66 учасників зборів у листі реєстрації зазначені повні відомості про місце проживання.

Таким чином, зазначені в поданих документах відомості про кількість учасників та результати голосування з усіх питань порядку денного є недостовірними і не мають передбачених Законом правових наслідків.

Відповідно до частини четвертої статті 16 Закону обов’язковою умовою порядку денного є розгляд питань щодо обговорення доцільності проведення референдуму. Як засвідчує протокол зборів громадян, зазначене питання не було передбачене порядком денним і не виносилося на розгляд учасників зборів.

Поданий до Центральної виборчої комісії список членів ініціативної групи не відповідає відомостям, внесеним до протоколу, щодо кількості членів ініціативної групи. У протоколі значиться обраними 146 осіб, а у списку ініціативної групи – 134 особи. Крім того, прізвище Марчука Василя Микитовича зазначено двічі (№ 89 та № 125), а під № 125 зазначена також ще одна особа – Макарчук Юрій Миколайович.

У протоколі відсутній список осіб, запропонованих та обраних до складу ініціативної групи.

На порушення вимог частини восьмої статті 16 Закону лист реєстрації учасників зборів та список членів ініціативної групи не підписані головою та секретарем зборів.

Відповідно до частини третьої статті 17 Закону для реєстрації ініціативної групи подання підписаного членами ініціативної групи зобов’язання про дотримання ними законодавства України про референдум є обов’язковим. У поданому до Центральної виборчої комісії зобов’язанні відсутні підписи 15 осіб: Блажиєвського Станіслава Степановича (№10); Короплювої Ірини Борисівни (№11); Грищенко Нелі Володимирівни (№16); Богатир Тетяни Василівни (№ 17); Данильчука Миколи Яковича (№22); Данильчук Раїси Степанівни (№23); Битківської Світлани Миколаївни (№24); Колесник Наталії Миколаївни (№ 32); Чуєва Дмитра Тимофійовича (№42); Хрустицького Павла Івановича (№54); Кучерук Марини Кирилівни (№ 69); Цьорової Тетяни Павлівни (№ 79); Линевич Ніни Василівни (№ 71); Баранюк Людмили Василівни (№72); Корнєвої Марії Петрівни (№73). До зобов’язання внесено відомості про осіб, які не були обрані до ініціативної групи, а саме: Ковальчук Валентини Люгівни (№21); Козирадцької Ганни Олександрівни (№:№); Кучер Людмили Василівни (№57), Снетенчук Любові Агафівни (№94), Швець Ірини Кирилівни (№55), Шевчук Любові Петрівни (№53), а прізвища громадян Колоса Андрія Михайловича і Заболотної Єлізавети Романівни внесені до нього двічі – відповідно під № 74, № 95 та № 65, № 147. Зазначені факти порушень свідчать про недостовірність відомостей, що містяться у поданих до Центральної виборчої комісії документах, а тому надіслані документи не можуть бути підставою для реєстрації ініціативної групи.

Незважаючи на невідповідність документів зборів щодо реєстрації ініціативної групи вимогам вищезазначеного Закону, Житомирський міський голова Фесенко А.І. на порушення частини четвертої статті 17 Закону подав їх до Центральної виборчої комісії.

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 92 Конституції України організація і порядок проведення виборів та референдумів визначаються виключно законами України. Згідно з частиною першою статті 1 Закону України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми” референдум – це спосіб прийняття громадянами України шляхом голосування законів України, інших рішень з важливих питань загальнодержавного значення. Таким чином, Конституція України та чинне законодавство передбачають проведення всеукраїнського референдуму, в тому числі і за народною ініціативою, лише як зобов’язального (імперативного) референдуму, результати якого є обов’язковими для розгляду і прийняття рішень відповідними органами державної влади в порядку, визначеному Конституцією України та законами України. Питання, запропоновані для затвердження зборами громадян України 15 травня 2001 року в м. Житомирі, за своїм змістом відповідно до статей 3, 5 Закону не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму, оскільки не передбачають прийняття рішення щодо внесення змін і доповнень до Конституції України; прийняття, зміни або скасування законів України чи їх окремих положень; прийняття рішень, що визначають основний зміст Конституції України, законів України та інших правових актів.

Враховуюче викладене та керуючись статтею 2, частиною другою статті 3, статтею 15 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, статтями 1-3, 5, частиною першою статті 7, статтею 16, частинами першою, третьою та четвертою статті 17 Закону України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми”, Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:

 

Відмовити в реєстрації ініціативної групи із всеукраїнського референдуму, утвореної на зборах громадян України 15 травня 2001 року в м. Житомирі.

 

Голова М.РЯБЕЦЬ

Центральної виборчої комісії


Оптимізм українців щодо чесності виборів суттєво зріс
----------------
Рейтинг кандидатів у Президенти України
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №46(51)
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №45(50)
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №44(49)
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №43(48)
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №42(47)
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №41(46)
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №40(45)
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №39(44)
----------------
Інші новини
----------------


© Copyright Інститут Політики, 1999-2003.
При повному або частковому використанні материалів посилання на Інститут політики обов'язкове.