ДОДАТКИ

Додаток №1 до Закону України

«Про Державний бюджет України на 2001 рік» —

«Доходи Державного бюджету України на 2001 рік»

 

(тис. грн.)


Код

Найменування доходів
згідно з бюджетною
класифікацією


Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

100000

Податкові надходження

23522610,5

23042903,5

479707,0

110000

Податки на доходи, податки на
прибуток, податки на збільшення ринкової вартості


6468850,0


6468850,0

 

110200

Податок на прибуток підприємств

6468850,0

6468850,0

 

130000

Збори за використання
природних ресурсів

657997,0

288910,0

369087,0

130101

Збір за використання лісових ресурсів

44550,0

44550,0

 

130201

Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту

195840,0

195840,0

 

130301

Плата за користування надрами загальнодержавного значення

47000,0

47000,0

 

130400

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету


369087,0

 


369087,0

130700

Плата за використання інших природних ресурсів

1520,0

1520,0

 

140000

Внутрішні податки на товари та
послуги

14515124,0

14515124,0

 

140100

Податок на додану вартість

11628700,0

11628700,0

 

140200

Акцизний збір з вироблених в Україні товарів

2140234,0

2140234,0

 

140300

Акцизний збір з ввезених на територію України товарів

595374,0

595374,0

 

14060000

Плата за ліцензії на певні види господарської та професійної діяльності

150816,0

150816,0

 

140602

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів

8000,0

8000,0

 

140605

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

5500,0

5500,0

 

140606

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового

1730,0

1730,0

 

140607

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами

4800,0

4800,0

 

140608

Плата за видачу дозволу на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів

200,0

200,0

 

140610

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

3500,0

3500,0

 

140611

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

108200,0

108200,0

 

140612

Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення

3000,0

3000,0

 

140614

Плата за видачу ліцензій на використання радіочастот

10000,0

10000,0

 

140615

Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики

5886,0

5886,0

 

150000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

1726349,5

1712489,5

13860,0

150100

Ввізне мито

1579647,0

1579647,0

 

150101

Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності

1403057,0

1403057,0

 

150102

Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами

90790,0

90790,0

 

150105

Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб’єктами підприємницької діяльності та громадянами

85800,0

85800,0

 

150200

Вивізне мито

5000,0

5000,0

 

150201

Мито на товари, що вивозяться суб'єк­та­ми підприємницької діяльності

5000,0

5000,0

 

150300

Кошти, отримані за вчинення консульських дій

141702,5

127842,5

13860,0

160000

Інші податки

154290,0

57530,0

96760,0

160200

Надходження плати за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон

10000,0

10000,0

 

160300

Податки, не віднесені до інших категорій

47530,0

47530,0

 

160600

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

96760,0

 

96760,0

200000

Неподаткові надходження

15671222,8

7583752,5

8087470,3

210000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

7798385,0

6503511,2

1294873,8

210200

Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України

500000,0

500000,0

 

210300

Надходження від грошово-речових лотерей

20000,0

20000,0

 

210400

Надходження до бюджету сум від­сот­ків банків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами

1030,0

1030,0

 

210500

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських то­ва­риств, які є у державній власності

200000,0

200000,0

 

210600

Рентна плата

485368,0

43088,0

442280,0

210601

Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні

43088,0

43088,0

 

210602

Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні

442280,0

 

442280,0

210700

Надходження коштів від приватизації державного майна

5902462,0

5697393,2

205068,8

210701

Надходження коштів від приватизації об’єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалось виключно за рахунок централізованих капітальних вкладень

44448,0

43114,6

1333,4

210702

Надходження коштів від приватизації об’єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися відповідно до Чорнобильської будівельної програми

222,0

 

222,0

210703

Надходження коштів, що надійдуть внаслідок продажу акцій ВАТ для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова

13333,0

 

13333,0

210704

Надходження коштів від приватизації державного майна (крім об’єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів)

5784705,0

5611164,0

173541,0

210705

Надходження коштів від продажу об’єктів приватизації, в тому числі групи Ж (крім об’єктів незавершеного виробництва), що виділяються з балансів підприємств

44448,0

43114,6

1333,4

210706

Надходження коштів від приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України

15306,0

 

15306,0

211000

Надходження від розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на депозитних рахунках в установах банків

42000,0

42000,0

 

220000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

637500,0

637500,0

 

220100

Збори, що стягуються Державною автомобільною інспекцією України

8000,0

8000,0

 

220600

Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ

2500,0

2500,0

 

220800

Плата за оренду цілісних майнових комплексів

52000,0

52000,0

 

220900

Державне мито

105000,0

105000,0

 

221000

Митні збори

390000,0

390000,0

 

221100

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

80000,0

80000,0

 

230000

Надходження від штрафів та фінансових санкцій

100640,0

100640,0

 

230100

Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації

660,0

660,0

 

230200

Перерахування підприємцями частки вартості нестандартної продукції, виготовленої з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації

1600,0

1600,0

 

230300

Адміністративні штрафи та інші
санкції

96880,0

96880,0

 

230400

Надходження штрафних санкцій за порушення правил пожежної безпеки

1500,0

1500,0

 

240000

Інші неподаткові надходження

7134697,8

342101,3

6792596,5

240100

Надходження коштів від реалізації конфіскованого митними органами майна

28900,0

28900,0

 

240200

Надходження коштів від реалізації то­варів та інших предметів, конфіс­ко­ваних правоохоронними та іншими уповноваженими органами,
і конфіско­вана валюта

51000,0

51000,0

 

240300

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості під­при­ємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

18000,0

18000,0

 

240500

Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, майна Збройних Сил України та інших, утворених згідно з законодавством військових формувань та правоохоронних органів

607854,8

 

607854,8

240600

Інші надходження

2799907,9

109755,3

2690152,6

240601

Відрахування від плати за транзит природного газу через територію
України

2454136,0

 

2454136,0

240602

Збори за послуги, пов’язані з охороною права на інтелектуальну власність

19000,0

 

19000,0

240603

Інші надходження

20620,0

20620,0

 

240604

Надходження коштів за користування послугами урядового зв'язку

700,0

700,0

 

240611

Відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами

244257,3

48851,5

195405,8

240612

Відрахування від плати за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом

15727,0

15727,0

 

240614

Збір за використання радіочастотного ресурсу

20000,0

20000,0

 

240615

Надходження до Державного спе­ціа­лі­зованого фонду фінансування загаль­нодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у між­народних авіаційних організаціях

13500,0

2700,0

10800,0

24061700

Портовий (адміністративний) збір

11567,6

1156,8

10410,8

240618

Надходження до страхового фонду безпеки авіації

400,0

 

400,0

240800

Надходження сум перевищення фактичного фонду споживання над розрахунковим

3000,0

3000,0

 

241102

Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою

131446,0

131446,0

 

241103

Відсотки за користування державним пільговим кредитом індивідуальними сільськими забудовниками

19,5

 

19,5

241104

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом молодими сім’ями та одинокими молодими громадянами на будівництво (реконструкцію) житла

131,0

 

131,0

241200

Власні надходження бюджетних установ і організацій

2294438,6

 

2294438,6

241201

Надходження спеціальних коштів

2086894,1

 

2086894,1

241203

Інші власні надходження

207544,5

 

207544,5

241400

Додаткові збори на виплату пенсій

1200000,0

 

1200000,0

300000

Доходи від операцій з капіталом

110600,0

110600,0

 

310000

Надходження від продажу основного капіталу

40600,0

40600,0

 

310100


Оптимізм українців щодо чесності виборів суттєво зріс
----------------
Рейтинг кандидатів у Президенти України
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №46(51)
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №45(50)
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №44(49)
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №43(48)
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №42(47)
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №41(46)
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №40(45)
----------------
Вийшов електронний щотижневик "Прозора політика" №39(44)
----------------
Інші новини
----------------


© Copyright Інститут Політики, 1999-2003.
При повному або частковому використанні материалів посилання на Інститут політики обов'язкове.